"Αυτός είναι εδώ ξανά."

Translation:He is here again.

12/4/2016, 9:23:32 PM

3 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1530

Er ist wieder da?

12/4/2016, 9:23:32 PM

https://www.duolingo.com/jss.___
 • 22
 • 18
 • 3
 • 284

Ja

11/9/2017, 7:34:50 PM

https://www.duolingo.com/DerAndereLerner
 • 17
 • 16
 • 12
 • 10
 • 10
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 349

It is also a book. :)

1/24/2019, 2:13:14 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.