"Ο υπολογιστής είναι πάνω στο τραπέζι."

Translation:The computer is on the table.

December 5, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/wyattJ98

So you use "πάνω" when you are stating that "The computer is on the table." And when you are just referring to "the computer [which is] on the table" you can use "ο υπολογιστής στο τραπέζι".

Does this seem right?

August 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  Yes, "ο υπολογιστής στο τραπέζι" is a perfectly valid sentence in spoken Greek. e.g. "Ποιος υπολογιστής τρέχει το πρόγραμμα; (Which computer is running the program?) - Ο υπολογιστής (που είναι/βρίσκεται (πάνω)) στο τραπέζι. (Τhe computer [which is] on the table).

  You can omit 'πάνω': Ο υπολογιστής είναι στο τραπέζι = Ο υπολογιστής είναι πάνω στο τραπέζι.

  August 21, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

  "On top of the table"-- στην κορυφή του τραπεζιού?

  December 5, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/troll1995

  No, στην κορυφή is like "at the peak". Tables have no peaks ;)

  December 5, 2016
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.