"Lanaranjaesenorme."

翻译:这是一只巨大的橘子。

2 年前

2 条评论


https://www.duolingo.com/AngeCI
AngeCI
 • 25
 • 23
 • 20
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 945

這一題的標準答案十分奇特,導致我無法用手機選出標準答案。

用“這個橘子是巨大的”應該會比較好。

“这是一只巨大的橘子”應該是“Esta es una naranja enorme”。

2 年前

https://www.duolingo.com/amy0103
amy0103
 • 18
 • 16
 • 316

同感

2 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!