Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tổng thống có một chiếc xe to."

Dịch:The president has a big car.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hai_LTUE

The president has a huge car.

1 năm trước