"Tổng thống có một chiếc xe to."

Dịch:The president has a big car.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hai_LTUE

The president has a huge car.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.