"Η πώληση του προϊόντος."

Translation:The sale of the product.

12/5/2016, 1:50:53 PM

6 Comments


https://www.duolingo.com/PhilSimmonds
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 5
 • 4
 • 939

why doesn't προϊόντος end in 'ντου'

12/5/2016, 1:50:53 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Because in nominative it's το προϊόν, not το προϊόντο.

12/5/2016, 1:57:55 PM

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Just to follow up on Troll's help, and with the help of my grammar book. Neuter nouns ending in ν are usually derived from participles, they include ενδιαφέρον, μέλλον, παρελθόν, περιβάλλον, σύμπαν, προίον as above and a few others. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, ενδιαφέροντος, ενδοαφέροντα, ενδιαφέροντα, ενδιαφερόντων. Thanks for getting me to look it up.D:

12/7/2016, 11:57:56 AM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

προϊόν, not προίον :) (i.e. pronounced "proy-ON", not "PREE-on").

12/7/2016, 12:06:43 PM

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Thanks.

12/7/2016, 3:43:41 PM

https://www.duolingo.com/soffod
 • 25
 • 15
 • 13
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 641

Shouldn't "The product sale" be accepted?

7/28/2017, 3:05:18 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.