"Chúng tôi không muốn ở nhà tối nay."

Dịch:We do not want to stay home tonight.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnPCCi

Tớ ghét câu này

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnPCCi

Uk

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.