Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không muốn ở nhà tối nay."

Dịch:We do not want to stay home tonight.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnPCCi

Tớ ghét câu này

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnPCCi

Uk

9 tháng trước