"Anh ấy sẽ kết thúc công việc ngày mai."

Dịch:He will finish the work tomorrow.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 11

Anh ấy sẽ hoàn thành công việc vào ngày mai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

He will finish the work tomorrow hiː wɪl ˈfɪnɪʃ ðə wɜːk təˈmɒrəʊ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.