Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are making a map."

Dịch:Họ đang làm một cái bản đồ.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

"Họ đang lập một bản đồ" mà sai sao. Quá cứng nhắc.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hotandat2

Họ đang vẽ bản đồ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cbtuan

Họ đang làm ra một cái bản đồ. Sai??m

8 tháng trước