"Ο πατέρας μου είναι καλλιτέχνης."

Translation:My father is an artist.

December 7, 2016

10 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/SandraGerd1

how it is καλλιτεχνης in female version?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

It is η καλλιτέχνιδα or η καλλιτέχνις.


https://www.duolingo.com/profile/AndersBorje

Really? - ις? Νοτ -ης?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Yes. It's the Ancient Greek form -- a third declension noun which ends in a consonant. The stem is καλλιτέχνιδ- and when the nominative ending -ς gets added the -δ drops off so you have καλλιτέχνις. But in the oblique cases you see the -δ-, e.g. genitive καλλιτέχνιδος, accusative καλλιτέχνιδα.

Modern Greek rearranged nearly all of those third declension nouns to match first declension nouns, based on the accusative, as in η καλλιτέχνιδα, της καλλιτέχνιδας, την καλλιτέχνιδα rather than η καλλιτέχνις, της καλλιτέχνιδος, την καλλιτέχνιδα.


https://www.duolingo.com/profile/AndreaKriti

isn't a performer an acceptable translation for καλλιτέχνης;


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

No -- a καλλιτέχνης is a painter or sculptor or something like that, and those aren't performers.


https://www.duolingo.com/profile/AndreaKriti

fair enough. Thanks


https://www.duolingo.com/profile/kyriakoSorokkou

Bear in mind that in Cyprus καλλιτέχνιδα means (female) stripper so if a young woman wants to avoid awkward questions she will go with the male one. Είμαι μια καλλιτέχνης.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Καλλιτέχνιδα is also not the most common word to use in Greece. A woman will probably refer to herself as καλλιτέχνις but we'd write it with ι because it forms genitive as καλλιτέχνιδος or καλλιτέχνιδας. How would someone refer to a female artist in Cyprus in genitive? Της καλλιτέχνη;


https://www.duolingo.com/profile/KoulouriQueen

Why is 'My father's an artist' marked as incorrect?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.