"Εμείς προσπαθούμε αλλά είναι δύσκολο."

Translation:We try but it is difficult.

December 8, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/ghbellesis
Plus
 • 16
 • 14
 • 11
 • 7
 • 847

I wrote: "We try although it is hard.", which was graded as wrong. The correct translation was shown as "We try but it is hard."

Is this a mistake?

February 8, 2017

https://www.duolingo.com/pkaragoulis
 • 25
 • 21
 • 21
 • 20
 • 15
 • 13
 • 11
 • 8

Yes, the key difference is the word "αλλά", which means "but". If it had said "Εμείς προσπαθούμε αν και είναι δύσκολο," then "although" would be a good translation.

January 29, 2019

https://www.duolingo.com/elainek3

Γιατι το τέρμα της λέξη δύσκολο είναι λο και οχι λος η λα κ.τ.λ:

April 13, 2018

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

It's neuter singular.

δύσκολος would be masculine singular, δύσκολα neuter plural or an adverb.

But here's it's a neuter singular adjective form, agreeing with a notional subject similar to the English "it", i.e. the general situation.

April 13, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.