"Donotwakehernow."

Dịch:Đừng đánh thức cô ấy lúc này.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bch942943

Cô ấy lúc này có phải say không Nếu sai thì lớn cũng không thể này được bạn biết gì về nó không do not now hơn nào

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh72207

Đừng đánh thức cô ấy dậy ngay bây giờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bch942943

Tớ không cho cậu đó chỉ là đánh thức cô ấy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan2007

Đừng đánh thức cô ấy dậy bây giờ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.