Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not wake her now."

Dịch:Đừng đánh thức cô ấy lúc này.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bch942943

Cô ấy lúc này có phải say không Nếu sai thì lớn cũng không thể này được bạn biết gì về nó không do not now hơn nào

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh72207

Đừng đánh thức cô ấy dậy ngay bây giờ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bch942943

Tớ không cho cậu đó chỉ là đánh thức cô ấy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan2007

Đừng đánh thức cô ấy dậy bây giờ

10 tháng trước