1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Szukam wyjścia."

"Szukam wyjścia."

Translation:I am looking for the exit.

December 8, 2016

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/claudiuas

Why "I am looking for a solution" is the correct sentence here?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

It's just an accepted answer. In a context, "wyjście" can mean "wyjście (z tej sytuacji)", so "a way out of this situation" and therefore "a solution".


https://www.duolingo.com/profile/Marek882373

Kwestia interpretacji, ale przy nauce języka, w mojej opinii" solution " można by użyć przy tłumaczeniu " szukam rozwiązania" . Przy tak zbudowanym pytaniu poprawne wydaje się być użycie " exit".


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

To tylko akceptowana odpowiedź, głównym tłumaczeniem jest "exit" i po tym, jak jakiś czas temu zostało zmienione zachowaniem algorytmu, wersji ze słowem "solution" nie zobaczy nikt, kto sam specjalnie go nie użyje.


https://www.duolingo.com/profile/Euhan1

"I am looking for the egress."


https://www.duolingo.com/profile/WarsawWill

Native speaker. I don't even know what "egress" is! Not quite true, but we never use "egress" in this context, at least not in the UK; it's "the exit" or "the way out".

https://en.oxforddictionaries.com/definition/egress


https://www.duolingo.com/profile/WarsawWill

On another note, "an exit" is quite possible, but we usually look for "the" exit.


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

True, changed.


https://www.duolingo.com/profile/Arnoldpitt

Could you give the following s a listening exercise "Czy to wyjscie czy wejscie." Excuse absence of diacritical marks. They sound so nearly the same to me I would like to hear both words in the same exercise

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.