"Η αδελφή μου δεν είναι δίγλωσση."

Translation:My sister is not bilingual.

12/8/2016, 8:23:12 PM

6 Comments


https://www.duolingo.com/SandraGerd1

if it would be male gender would it be διγλωσσος?

12/8/2016, 8:23:12 PM

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Exactly! ;)

12/8/2016, 8:51:39 PM

https://www.duolingo.com/jss.___
 • 22
 • 18
 • 3
 • 281

Οι αδελφοί μου δεν είναι δίγλωσσοι

9/14/2017, 3:22:43 PM

https://www.duolingo.com/MehmetAliAtc
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5

Shame on her.

12/5/2017, 7:15:53 PM

https://www.duolingo.com/Marva441926

Now I'm really curious as to how Greek linguists distinguish between bilingualism and diglossia...

8/7/2018, 7:54:01 PM

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 228

Context?

8/7/2018, 8:30:58 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.