"Αυτός έχει μία εφημερίδα."

Μετάφραση:He has a newspaper.

December 10, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/eD8T3

Help please

December 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

What do you need help with?

December 11, 2016
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.