Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This woman would go to France."

Dịch:Người phụ nữ này sẽ đi đến Pháp.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Phải chi người phụ nữ này đi đến Pháp. Dịch vậy mới chính xác.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 751

"Lẽ ra" người phụ nữ này sẽ đi đến Pháp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

thảo luận đi @@@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luis.Duong

"would" trong trường hợp này Không có ý nghĩa khuyên bảo gì cả nhỉ????????????@@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VQuChi

hmmm vậy mà mình cứ tưởng động từ khiếm khuyết thì would mang nghĩa khuyên bảo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

This woman will go to france Có được ko nhỉ ad

2 tháng trước