"This woman would go to France."

Dịch:Người phụ nữ này sẽ đi đến Pháp.

1 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Phải chi người phụ nữ này đi đến Pháp. Dịch vậy mới chính xác.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 805

"Lẽ ra" người phụ nữ này sẽ đi đến Pháp

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

thảo luận đi @@@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luis.Duong

"would" trong trường hợp này Không có ý nghĩa khuyên bảo gì cả nhỉ????????????@@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VQuChi

hmmm vậy mà mình cứ tưởng động từ khiếm khuyết thì would mang nghĩa khuyên bảo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

This woman will go to france Có được ko nhỉ ad

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ManhDv

từ Pháp không có, gây ra sai

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.