"Kia là một người đàn ông."

Dịch:That is a man.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ocbuouvang

that is man sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Bạn dịch thiếu từ chỉ số lượng "một" rồi nha bạn. Man trong tiếng Anh là một danh từ đếm được nên trước nó phải có mạo từ nha bạn. Vì trong câu này, người đàn ông là một thông tin mới được nhắc đến lần đầu (có thể người nghe chưa biết), nên phải dùng mạo từ không xác định "a".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ocbuouvang

cảm ơn giải thích nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Không có chi đâu bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhieuthgv
1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhieuthgv

đó là một người đàn ông

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XunTng19

that is a the man sao lại sai, giải thích giùm với các bạn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sunflower131

a và the là 2 mạo từ, chỉ dùng 1 thôi. mà người ta ghi ''kia là một người đàn ông'' nên ta dùng a

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.