"Η μείωση της ποιότητας."

Translation:The decrease of quality.

December 11, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/Howard
 • 25
 • 25
 • 19
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1225

I prefer "The decrease in quality" (accepted).

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 328

Yes, "...in quality" is also a correct translation. Thank you.

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/Theofa
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 6
 • 3
 • 24

"Τhe reduce of the quality" Don't accept! Why???

December 11, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 328

You need the noun "reduction" here. "Reduce" is the verb.

December 12, 2016

https://www.duolingo.com/Theofa
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 6
 • 3
 • 24

Thank you!! You need the noun.

December 12, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.