Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Tổng kết lớp học Learn Together tuần 4

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 124

Thế là tròn một tháng rồi, lớp học đã học được 8 bài. Sau đây là tổng điểm của các bạn qua một tháng học.


Bảng điểm

Imgur

Imgur

Imgur


Điểm thi đua các tổ:

 • Tổ 3 có 1166 điểm

 • Tổ 1 có 1074 điểm

 • Tổ 4 có 1024 điểm

 • Tổ 2 có 1023 điểm


Ban cán sự tuần trước

 • Lớp trưởng: huynhthibong

 • Lớp phó học tập: Autumn_Maple

 • Tổ trưởng 1: vietbnh

 • Tổ trưởng 2: Natsume_Sorane

 • Tổ trưởng 3: PhamLinhChi91

 • Tổ trưởng 4: Blood_Mun

Ban cán sự tuần này:

 • Lớp trưởng: huynhthibong

 • Lớp phó học tập: Autumn_Maple

 • Tổ trưởng 1: Zegeln

 • Tổ trưởng 2: huyentranga11

 • Tổ trưởng 3: PhamLinhChi91

 • Tổ trưởng 4: bongzen1234

Nhiệm vụ mỗi người:

 • Lớp trưởng đề xuất bài học cho tuần sau.

 • Lớp phó nhắc nhở 4 tổ trưởng bài học mới

 • Tổ trưởng nhắc nhở các tổ viên làm bài.


Các bài học của lớp đã học:

3
1 năm trước

39 Nhận xét