Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/quangteo333

"I was not a teacher."

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangteo333

tại sao không được dùng were???????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 19
  • 12
  • 3
  • 35

Vì chủ ngữ đang là " I ", là ngôi số 1, số ít. Bạn nhớ là khi chủ ngữ là ngôi số 1, số ít " I " hoặc ngôi số 3, số ít (" he/she/it "), thì dạng quá khứ của động từ To be phải là "was". Còn khi nào chủ ngữ là ngôi số 2 số ít ("you"), và số nhiều cho tất cả các ngôi ("We/You/They"), thì mới dùng "were" nha bạn.

1 năm trước