Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I did not like that figure."

Dịch:Tôi đã không thích hình dáng đó.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rikaki1

Nghĩa khác của figure(n): số liệu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Tôi không thích biểu đồ đó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I did not like that figure, I did not like that figure, I did not like that figure, I did not like that figure, I did not like that figure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I did not like that figure, I did not like that figure, I did not like that figure, I did not like that figure

1 năm trước