Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự an toàn"

Dịch:The safety

1 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Hình như safety là giảm giá mà ta?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

là an toàn mừ, sale off là giảm giá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Dễ lộn quá !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

ukm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

đây là sự an toàn mà bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The safety, The safety, The safety, The safety, The safety, The safety, The safety, The safety,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhatVo9

Ghét

1 năm trước