"Lời đề nghị là rõ ràng."

Dịch:The offer is clear.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RedBull820353

Specific sao không được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuocHuyDo

The clear offer thì sao nhỉ???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.