Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lời đề nghị là rõ ràng."

Dịch:The offer is clear.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RedBull820353

Specific sao không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuocHuyDo

The clear offer thì sao nhỉ???

1 năm trước