"Μάθε Ελληνικά."

Translation:Learn Greek.

December 14, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1535

I’M TRYING

December 14, 2016

https://www.duolingo.com/hectorlqr
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4

Μαθεmatics?

June 8, 2017

https://www.duolingo.com/nacreousnereid
 • 25
 • 23
 • 19
 • 17
 • 12

From Wikipedia: The word mathematics comes from the Greek μάθημα (máthēma), which, in the ancient Greek language, means "that which is learnt", "what one gets to know", hence also "study" and "science", and in modern Greek just "lesson".

So true!

October 30, 2017

https://www.duolingo.com/NelZeroTwo
 • 15
 • 15
 • 11
 • 9
 • 174

Math derives from the word μάθε?

September 9, 2017

https://www.duolingo.com/Meowe3
 • 24
 • 15
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 4

Ancient Greek ‹μαθειν› (to learn, μάθω) → Ancient Greek ‹μαθηματηκή τέχνη› (mathematical/learning art) → Latin ‘Ars Mathematica’ (mathematical art) → English Mathematics Source: Google dictionary

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/Stefan_Chirila
 • 17
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 4

"Study Greek!" is not good?

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/pkaragoulis
 • 25
 • 21
 • 21
 • 20
 • 15
 • 13
 • 11
 • 8

Greek has different words for "learn" and "study", just like English: learn -> μαθαίνω, study -> μελετώ. Hence "Study Greek," would be "Μελέτα ελληνικά."

February 4, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.