Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ phá vỡ cánh cửa."

Dịch:She is going to break the door.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

She will destroy the door.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/0166436579

she will blight the door dc ko nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 50

She is going to break the door

4 tuần trước