Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ phá vỡ cánh cửa."

Dịch:She is going to break the door.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 10

She will destroy the door.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/0166436579

she will blight the door dc ko nhi

0
Trả lời1 năm trước