"Cô ấy sẽ phá vỡ cánh cửa."

Dịch:She is going to break the door.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

She will destroy the door.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0166436579

she will blight the door dc ko nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

She is going to break the door

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

Break the door for what???

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.