"Ο μικρός βάτραχος."

Translation:The small frog.

December 15, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/garpike

Βρεκεκεκὲξ, κοὰξ κοάξ!

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/Snommelp

Does Greek distinguish between frogs and toads?

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Yes, frog is βάτραχος and toad is φρύνος.

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/kostassiot1

In everyday speech the word βάτραχος is used for both though.

April 30, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.