Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có mọi thứ."

Dịch:You have everything.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhatVo9

Từ have cũng được mà ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLeNgocBich

Ừ thì được chứ có sao đâu

1 năm trước