"Ngày mai cô ấy sẽ đến Paris."

Dịch:Tomorrow she will get to Paris.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 25

Tại sao không dùng được 'TO BE GOING' ớ đây? Mong adm giải thích rõ. Cảm ơn nhiều.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.