"Αυτός έχει ένα παιχνίδι."

Translation:He has a game.

December 17, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Tato_Huenupi

Game of Thrones is Παιχνίδι των Θρόνων, right?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Yes, although the official translation (that you will find in books etc) of it is "Παιχνίδι του Στέμματος" = Game of Crown.


https://www.duolingo.com/profile/barrysandell

So can παιχνίδι be used eg as in "game of cricket"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Hmmm, that's better translated as αγώνας κρίκετ = cricket match. Sports use αγώνας.


https://www.duolingo.com/profile/Gul-Hae

He has a game

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.