"Αυτοί απαντούν."

Translation:They answer.

December 18, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

To respond = "να ανταποκριθούν" and to answer = "να απαντήσει"?


https://www.duolingo.com/profile/Kadmos_Thebes

να ανταποκριθούν is actually "to respond by acting, by doing something" You mean να αποκριθούν=to respond, i.e. to reply


https://www.duolingo.com/profile/Kadmos_Thebes

They answer = αυτοί απαντούν _

They reply, respond to a question = αυτοί αποκρίνονται _

They respond e.g. to a fundraising initiative = αυτοί ανταποκρίνονται


https://www.duolingo.com/profile/gomarinado

I am not sure I understand the difference between 1) αυτοί αποκρίνονται and 2) αυτοί απαντούν _

I understand that 1) is to reply to question/answer the question but 2) answer what? give you give some examples?

Thank you!


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

To be honest. there is no significant difference between those two. Αποκρίνομαι translates to respond, usually refers to someone returning communication and is a bit less common to use, while απαντώ translates to answer, and it refers to someone giving the "solution" to a problem or question, through the answer. However, this difference is more significant in English than it os in Greek, since απαντώ is used for almost everything. ^.^

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.