"Το αυτοκίνητο είναι στην πέμπτη λεωφόρο."

Translation:The car is on the fifth avenue.

December 18, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Anna996495

Does the Greek word for "bus" (λεωφορείο) have any connection with the word for "avenue" (λεωφόρος), or do they share a similar origin somehow? For example, in the past, a tram (old type of bus) would go along straight tracks in the road, and avenues are often straight roads. Or is there no connection at all?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

ο λεώς is Attic (Ancient Greek) dialect for ο λαός "the people".

φέρνω is "bear, carry".

So I suppose both λεωφορείο and λεωφόρος are "people-carriers" in some way.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.