"Τα αδέλφια"

Translation:The siblings

12/18/2016, 2:14:53 PM

12 Comments


https://www.duolingo.com/hectorlqr
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3

Philαδέλφια

5/29/2017, 7:51:26 AM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Almost: Φιλαδέλφεια :)

5/29/2017, 12:24:01 PM

https://www.duolingo.com/charnfield
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 22

may we have 'the brothers and sisters' too?

12/18/2016, 2:14:53 PM

https://www.duolingo.com/cfgranda

The brother was marked correct

12/28/2016, 6:18:26 PM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

That was a mistake. Thanks - I've removed that now.

12/28/2016, 6:32:46 PM

https://www.duolingo.com/Kalikur

Is it right that the only difference between 'the brothers' and 'the siblings' is the gender of 'the'. E.g. 'οι αδέλφια' (the brothers) versus 'τα αδέλφια' (the siblings)?

7/22/2018, 6:41:08 PM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

No. The plural of ο αδελφός is οι αδελφοί (and that of η αδελφή is οι αδελφές).

7/22/2018, 7:12:39 PM

https://www.duolingo.com/greekdude_

The brothers should be accepted as correct

8/9/2018, 10:34:40 AM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

"The brothers" would be οι αδελφοί (male siblings only), I would say.

8/9/2018, 10:47:53 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.