Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The cause"

Dịch:Nguyên nhân

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

What causes it and how to treat it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

sô lô không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

the cause phải là nguyên nhân mới đúng

1 năm trước