"The cause"

Dịch:Nguyên nhân

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

What causes it and how to treat it

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

sô lô không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

the cause phải là nguyên nhân mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Lí do

3 tuần trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.