"Nhữngmốtthờitrangnămnayhoàntoànkhácbiệt."

Dịch:This year's fashions are completely different.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

This year's fashions are totally different.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNguyenHo2

Phần chọn lựa đã tách "year" và 's do vậy nếu chọn theo thứ tự để ghép câu là đúng, nhưng lại chấm sai là sao???

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.