"Το ποντίκι είναι φτηνό."

Translation:The mouse is cheap.

December 20, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/john_treehugger

Τρώει μόνο τυρί!

December 20, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 379

Only processed low-quality cheese at that. :D

December 21, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.