https://www.duolingo.com/wiktorka234

Słownictwo dla autorów: vocabulary for authors

Ta lista zawiera wiele słów dla autorów i pisarzy. Stworzyłam tę listę ponieważ jest dla mnie bardzo ciekawa, i chyba będzie dla Was uczniów użyteczna w przyszłości. Jeśli będzie jakiś błąd, proszę poprawić. I jeśli będziecie mieli więcej słów związancyh z tym tematem, których nie napisałam, proszę dodać w komentarzach.

This list contains many words for authors and writers. I created this list because it is very interesting to me, and maybe it'll be useful for you learners in the future. If there is an error, please correct it. And if you have more words related to this subject which I didn't write down, please add in the comments.

Zawody: professions

 1. Autor/ autorka: author

 2. Pisarz/ pisarka

 3. Redaktor: editor

 4. Ilustrator and/ or rysownik: illustrator

 5. Korektor: proofreader

 6. Wydawca: publisher

Przedmioty: objects

 1. Książka: book

 2. Komputer: computer

 3. Okładka książki: book cover

 4. Strona: page

 5. Prolog: prologue

 6. Epilog: epilogue

 7. Rozdział: chapter

 8. Zarys: outline

 9. Podziękowania: acknowledgments

 10. Dedykacja: dedication

 11. Koretka: proofreading

 12. Redakcja: edit

 13. Publikacja/ wydawnictwo: publishing place

 14. Wprowadzenie: introduction (I think)

 15. Spis tręści: table of contents

 16. Księgarnia: bookstore

Czasowniki związane z słownictwem autorskiem: verbs related to the author's vocabulary

 1. Pisać/ napisać: to write

 2. Publikować/ opublikować: to publish (There's also "wydawać/ wydać" which also means to publish)

 3. Edytować and/or regadować: to edit

 4. Rysować/ narysować: to draw, to illustrate (for those artists out there)

 5. I think that "to proofread" is sczytywać/ sczytać. I'm not sure.

 6. Dedykować/ zadedykować: to dedicate

 7. Dziękować/ podziękować: in this context it means "to acknowledge"

December 20, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/Okcydent

Cóż, podrzucę jeszcze kilka pomysłów. Może zechcesz opracować:

 • narrator
 • przedmowa
 • posłowie
 • słowo wstępne
 • od autora
 • od wydawcy
 • komentarz
 • wkładka
 • zakładka
 • margines
 • odniesienie
 • cytat
 • powieść
 • skład (także skład cyfrowy)
 • łamanie (word-breaking)
 • cudzysłów
 • strona
 • numeracja
 • załącznik
 • dodatek
 • aneks
 • indeks
 • spis rzeczy
 • zgrzew
 • tytuł
 • podtytuł
 • śródtytuł
 • rozdział
 • tom
 • księga
December 21, 2016

https://www.duolingo.com/wiktorka234

Mam dwa angielskie słowa związane z tym tematem, dla których nie znam polskich tłumaczeń:

 1. Draft. Czy to może prztłumaczyć jako "wersja?" Na przykład: "pierwsza wersja mojej książki wyglądała okropnie, ale druga wersja była lepsza."

 2. Writer's block, czyli nie masz zielonego pojęcia co masz pisać.

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/Okcydent

Ad 1. Wiem o co chodzi. Sam próbowałbym oddać to jako szkic (analogia do malarstwa), rys, zarys (i znowu rysowanie). Można też próbować jako wersja pierwsza, pierwotna a może właśnie najlepiej byłoby wersja surowa (analogia do np surowego mięsa - raw meat). Twoja propozycja ma sens i nawet oddaje sens słowa draft. Ja zastanowiłbym się czy nie rozbudować tego zdania do: "pierwsza niepublikowana wersja mojej książki wyglądała okropnie, ale druga wersja była lepsza."

W gwarze uczniowskiej używa się sformułowania "na brudno" i "na czysto". "Na brudno" to w taki sposób że będzie brudno (dirty), robimy skreślenia, kolejne redakcje itd. "Na czysto" to z kolei bez skreśleń. Miejsce na takie własne notatki na egzaminach państwowych albo zeszyty stosowane do tego nazywa się brudnopisami

Brudnopis w sumie też mógłby służyć za tłumaczenie słowa draft.

Jeszcze sprawdź tutaj: https://pl.glosbe.com/pl/en/brudnopis

Ad 2. O ile Cię dobrze rozumiem to chodzi Ci o "Blokadę twórczą", czyli muszę pisać, ale nie wiem co, siedzę i myślę i nic nie wychodzi. Przykładowy artykuł z tym słowem

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/Enzfj2
 • 1087
 1. Gdy chodzi o wstępną wersię dokumentu do uzgodnienia, wtedy projekt
December 23, 2016

https://www.duolingo.com/Enzfj2
 • 1087

-11. Korekta

-14. Wstęp

-15. Spis treści (nie trĘści)

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/Jellei

Wprowadzenie is okay, so is Wstęp.

December 21, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.