"The road goes towards the square."

Dịch:Con đường đi về phía quảng trường.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dmpthao

The road goes towards the spuare

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

từ quảng trường''spuare'' bn đã ghi sai đáng lẽ là''square'' ms đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dmpthao

thanks !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

có chi đâu bn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.