"Η ρόδα είναι βρώμικη."

Translation:The wheel is dirty.

December 21, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Xapns

"The tire is dirty" - acceptable?

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/nauajos

"ρόδα" means the wheel including the tyre. If you only want to talk about the tyre, then you should use "λάστιχο": Το λάστιχο είναι βρώμικο.

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/jss.___

I understand that the driving wheel is το τιμόνι?

January 3, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.