Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ít ra anh ấy đã cố gắng đạt được điều đó."

Dịch:At least he tried to achieve that.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loannguyn12

at least i tried to save my love :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

ít nhất tôi đã cố gắng để cứu tình yêu của tôi đc đấy bn à @_@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

thank you. Kết bạn cái cho có động lực học hè ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

How to do

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

At least He tried to achieve that, at least He tried to achieve that, at least He tried to achieve that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

At least He tried to achieve that, at least He tried to achieve that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BlueSkySky2

Ghi "At least he tried to get it" bị sai...that mới chịu :v

1 năm trước