https://www.duolingo.com/FieryCat

Vocab per Skill Unit for the Welsh / EN Course

Greet1 - Greetings 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: bore da, hwyl, da, nos, dw i, draig, croeso, prynhawn

Greet2 - Greetings 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: iawn, diolch, dim, sut, dych chi, gwych, yn well, wedi blino, yn waeth, pwy

Present1 - Present 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: dw i, hoffi, coffi, te, llaeth, a, selsig, bara, yn, cennin, bwyta, ddim, cwrw, dŵr, pys, yfed, teledu, cig, mwynhau, chwaith, dych chi'n

Present2 - Present 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ond, gwyli-, caws, tegan, prynu, mefus, brecwast, orenau, smwddio, lemon, teganau, llysiau, cinio, dych chi'n, swper, menyn, dysgu, yma, cerdded, gwneud, nofio, rhifo

Clothes1 - Clothes 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: gwisgo, trowsus, siwmper, crys, esgidiau, menig, siwt, newydd, sgert, het, blows, siaced, ffrog, cot, tei, dillad, dillad gaeaf, dillad ysgol, gwerthu, sanau, sgarff, esgidiau rhedeg, gwregys, crys-t, teits, gwisg ysgol, jîns, crys chwys, fest, cot law, golchi

Work1 - Work 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: actor, ffermwr, nyrs, meddyg, mecanic, athro, athrawes, gweithio, mewn, swyddfa, garej, ysgol, siop, fel, trydanwr, theatr, heddwas, drama, gwraig tŷ, gŵr tŷ, siopwr, ar fferm, di-waith, actores, ysgrifennydd, ysgrifenyddes, cymraeg, gymraeg

The1 - The 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: yr, 'r, y, dre, llawr, nenfwd, wal, peintio, llong

Numbers1 - Numbers 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: un, dwy, pedwar, pum, chwe, saith, tri, wyth, naw, deg, un deg un, un deg dau, un deg pump, desg

Wanting1 - Wanting

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: eisiau, afal, oren, reis, pasta, ydw, car, beic, nac, bacwn, a, cath, ci, siocled, tatws, tost, neu, moron, dysgu cymraeg, sudd, pêl, cysgu, cawl, mêl, pitsa, cyri, bresych, hefyd

Animals - Animals 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ceffyl, llygoden, eliffant, aderyn, arth, dafad, cwningen, hwyaden, buwch, crwban, llew, ac, cranc, pryf, anifail, copyn, morfil, mwnci, gŵydd, teigr, neidr, carw, mochyn, gafr, dolffin, blaidd, pili-pala, iâr, siarc, gwenyn, dylluan

Months

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: mis, ionawr, chwefror, ebrill, mehefin, mai, mawrth, gorffennaf, awst, hydref, medi, tachwedd, rhagfyr, haf, gwanwyn, gaeaf, tymor, dail, cwympo, gweld

Days1 - Days of the Week

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: dydd llun, dydd mawrth, dydd mercher, dydd iau, dydd gwener, dydd sadwrn, dydd sul, prynhawn, bore, dydd, gwener, mercher, mawrth, llun, sul, nos, sadwrn, iau, ddydd

GoingTo - Going to

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: mynd i, aberteifi, dafarn, aberdaron, yfory, mis, aberystwyth, caffi, abertawe, aros, pryd, parti, fwyta, chwaraeon, swyddfa, chwarae, sinema, sboncen, pwll nofio, felly, gwaith, traeth, capel, rygbi, heddiw, heno, ymweld, â, dewi lingo

Places1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: byw, tywyn, ynghanol, ger, mynd i, llyfrgell, efrog newydd, pwllheli, bangor, archfarchnad, dod, o, aberaeron, y fenni, caerfyrddin, siopau

Present3 - Present Tense 3

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: sgipio, gweithio, caru, o gwbl, rwyt ti, gwrando ar, radio, ddydd, hi, e, gwrando, mae, sglefrio, cwpwrdd, maen nhw, ydyn, dyn ni, drws, cau, hwylio, agor, iâ, smygu, chwerthin, gerddoriaeth, gwenu, clywed, castell nedd, manceinion, ofnadwy, gweddol, am dro, lliwio, llun, mynd

Wedi - PastWedi

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: bath, codi, eto, gwisgo, ymolchi, cael, mynd, wedi, i'r ysgol, i'r swyddfa, yn gynnar, i'r gwaith, i'r parti, i'r parc, ma's, ysgubo, allan, bwydo'r, tacluso, golchi, glanhau

Dialects1 - Dialects 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: hogyn, hogan, nawr, dach chi, rŵan, bachgen, merch, menyw, dyw, dynes, ydy o, yw e, yw hi, ydy hi, licio, mae o'n, llaeth, chdi, llefrith, shwmae, s'mae

Extend

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: dwyt, rwyt, wyt, adre, eisiau bwyd, eisiau diod, ti, lemonêd, mae, mr lingo, hi, sioned, dydy, gareth, eleri lingo, gweld, sudd afal, maen, nhw, ni, dyn, treiffl, wedyn, gwin, pannas, arall, da iawn, cylchgrawn, blodfresych, rhywbeth, ydy, ydyn, nac ydy, nac ydyn

May I?

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ga i, cei, plîs, omled, losin, baned, os gwelwch chi'n dda, sglodion, os gweli di'n dda, ddiod, os gwelwch yn dda, bysgod, gerdded, cwestiwn, ofyn, talu

Colours

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: gwyrdd, du, pinc, brown, glas, goch, porffor, glaswellt, llwyd, gwyn, trên, wen, blodyn, melyn, tylluan, frown, ddu

Numbers2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: can, dwy, tair, pedair, tynnu, lluosi, yn hafal i, symiau, adio, naw deg un, rhannu, pedwar deg chwech, tri deg pedwar, saith deg tri, oed, aderyn

Weather

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: mae hi'n, bwrw glaw, bwrw eira, braf, heulog, oer, glaw, gymylog, ydy hi'n, sych, niwlog, wyntog, stormus, tywydd, bwrw cesair, well, waeth, ond, bydd hi'n, sut bydd, wlyb, dwym, ddoe, wythnos diwetha, ddiflas, rhy, sut roedd, roedd hi'n, y bore 'ma, y prynhawn yma

Time

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: faint o'r gloch ydy hi, o'r gloch, hanner awr, chwarter, chwarter i, munud, awr, am, munud i, cyrraedd, bedwar, bws, dri, chwe, bum, bump, am faint o'r gloch, ddeg, hanner dydd, ugain, bum munud ar hugain, hanner nos, deuddeg, ddeuddeg, amser, un ar ddeg, gwely, tan

PossGyda - Possession Gyda

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: car, bwthyn, arian, cath, lwcus, draig, ffôn, gyda, fi, jiráff, brechdan, cloch, da, oes, nac oes, telyn, ar hyn o bryd, geiriadur, does dim, ysbyty

PossGan - Possession Gan

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: pensil, trydan, rhif, ffôn, gan, swyddfa, ardd, coffi, ffatri, gae, oes, nac oes, geffyl, does, argraffydd, carafán

Shapes - Shapes and colours

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: cylch, sgwâr, triongl, petryal, seren, arian, ciwb, hecsagon, hir, fach, mawr

Countries

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 7
 • Words: ffrainc, iwerddon, llydaw, i, gymru, eidal, almaen, alban, cymru, lloegr, yn, byw, sbaen, norwy, awstralia, dod o, wreiddiol, prydain, yr ariannin, gwlad, gwledydd, daearyddiaeth, america, canada, fawr, unol daleithiau, llundain, efrog newydd, caeredin, prifddinas, dulyn, caerdydd, baner, anthem, affrica, genedlaethol, ewrop, gogledd america, antarctig, de america, cefnfor, môr tawel, môr y gogledd, môr y canoldir, môr iwerydd, ar draws, môr

Travelling

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: ble, gwyliau, penwythnos, nesa, dros, dyma, fferi, awyren, pam, trên, modur, ar y, penderfynu

PastMynd1 - Past Mynd 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: aeth, banc, bwthyn, eleri, gydag, ffrind, pam, orsaf, mi, siop lyfrau, do, naddo, yno

PastDod1 - Past Dod 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: daeth, yn syth, phartner, o, sut, arddangosfa, cyngerdd, yma, mi, efo, do, naddo

PastCael1 - Past Cael 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: gaeth, gyri, diwetha, i frecwast, i swper, uwd, salad, ffôn symudol, anrheg, mi, wythnos, da, syndod, do, naddo

Family1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: fy, nabod, tad, ngŵr, gwraig, cwrdd, dy, di, teulu, gacen, eich, ei, nain, enw, daid, mam-gu, mam, tad-cu, ein, eu, chwaer

PastMynd2 - Past Mynd 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: castell, ble, cynhadledd, eglwys, ddal, glwb, mi, do, naddo

PastDod2 - Past Dod 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: beic modur, ar, ar hyd, llwybr, golygfa, pryd, mi, gamlas, do, naddo

PastCael2 - Simple Past Cael 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: dywydd, beth, i ginio, pryd o fwyd, tegell, ar lan y môr, gyfarfod, o gwbl, mi, wyau, do, naddo

Family2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ceri lingo, efo, brawd, mrawd, tad, nhad, wyres, ŵyr, i'n, perthnasau, llysfam, alys, hefin, priodas, priodi, llysfab, llysferch, priodfab, ffrog briodas, priodferch, yng nghyfraith, brydferth, edrych, gefnder, cyfnither, nith, nai, modryb, ewythr

PstGwneud1 - Past Gwneud 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ffrind, gwnes i, gwnest ti, echdoe, degan, teclyn, neithiwr, ginio, gwnaethoch chi, pryd o fwyd, blasus, echnos, fwrdd, diwetha, frecwast, do, naddo

PstGwneud2 - Past Gwneud 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: gwnaeth, cadair, lolfa, llanast, gwnaethon nhw, dodrefn, gwnaethon ni, dim byd, dros y penwythnos, mi, lawer, do, naddo

PastShort - Past Short

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: gorffennol syml, i, gwrandaw-, gennin, ffoni-, cod-, hwyr, digwydd, paratoi, mwynha-, arwydd, teledu, papur, darllen, mo, mi, ddim, do, naddo, prynu

AuxPGwneud - Auxiliary Past Gwneud

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ddarllen, ffonio, godi, wylio, llyfr, mi, gystadlu, ras, do, naddo, nofel, 'na

ReflexPron - Reflexive Pronouns

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: hun, hunan, hunain

Must - Must

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: rhaid, i fi, i ti, i chi, i ceri lingo, fynd, ennill, iddo fe, iddi hi, iddyn nhw, i ni, arafu, gwyno, gyrru, araf, gyflym, ddysgu, feddwl, adael, ers, anghofio, amau, boeni, gofio, oes rhaid, oes, mae rhaid, nac oes, does dim rhaid, ffonio, ddweud, does dim rhaid, symud, beidio â, beidio ag

Order

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: cael y plant, dechrau, priodi, symudoch chi, ymddeol, cyn, ar ôl, orffen, ar ôl dechrau gweithio, ar ôl ymddeol, cyngor, ar ôl iddi hi fynd, cyn ymddeol, ar ôl i mi godi, ar wyliau, cyn dechrau gweithio, cyn i ni ymddeol, ar ôl i fi godi, ar ôl i dewi lingo fynd, ar ôl i chi godi, cawod, ar ôl i chi gael, ar ôl i ti godi, ar ôl iddyn nhw briodi, gysgu, golli, daflu, bws

Commands1 - Commands 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: tacluswch, darllenwch, rhedwch, yn araf, yn gyflym, yfwch, bwytwch, llyfrgell, neuadd, heibio, ewch, trowch i'r dde, trowch i'r chwith, wrth, edrychwch, cylchdro, goleuadau, golchwch, dillad, postiwch, ffoniwch, dewch, ar bwys, peidiwch

Commands2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: rheda, cerdda, darllena, anfona, gwranda, taclusa, bwyta, cer, dere, saf

Revision1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: pryd est ti, i'r garej, i'r siop, pryd aeth hi, pryd dest ti, des i, i'r dafarn, yfed gormod, ar dân, heddlu, gyrraedd, sêls, ffatri, gweithiwch, symudwch, byddwch yn dawel, drist, gadael

Sport

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: pêl-droed, hoci, pêl-fasged, pêl-rwyd, tîm, colli, gêm, seiclo, gemau, olympaidd, ennill, athletau, golff, bocsio, gwylio, tennis, pêl-foli, aelod, o'r tîm, ar y teledu, pêl-fas, ras, can metr, pencampwriaeth, chwe gwlad, pencampwyr, cwpan y byd, enillodd, yn erbyn, sgôr, canlyniad

Opinions

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: ddiflas, ddiddorol, hyfryd, dalentog, gyffrous, wych, dda, hapus, beth wyt ti'n feddwl o, dyw e ddim yn, dyw hi ddim yn, neis, ofnadwy, gas, noswaith, gyda'r nos, ydy e'n, sut un yw, rhaglen deledu, dywyll, dodrefn, hen, ifanc, dew, denau, fyr, dal, olygus, bert, salw, wyrdd, wyn, frown, pa liw yw, borffor, ych-a-fi

Money

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: faint, yw'r, ceiniog, costio, hynny, punt, prynu, afalau, hwnnw, un deg saith, dwy, pedair, wyth deg saith, rheina, saith deg pump, pum, pris, y peint, y botel, yr un, tocynnau, y pwys, y cilogram, newid, bargen, pecyn, tocyn, pob, chwisgi, fodca, tair, bob

Health

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: beth sy'n bod, arnat ti, arnoch chi, arno fe, gyda fe, iechyd, arna i, pen tost, bola tost, dost, arnyn nhw, braich dost, clun dost, gwddw tost, annwyd, peswch, arnon, arni hi, ffliw, ddannoedd, gwres

Revision2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: y llynedd, dawel, brysur, roedd e'n, ar eich gwyliau, gwesty, gyfforddus, rhad, ddrud, bob dydd, ga i baned o, cewch, llaeth a siwgr, achos

Can

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: beth dych chi'n gallu wneud, wyt ti'n gallu, ydw, dw i'n gallu, eitha da, canu, nac ydw, dw i ddim yn gallu, wyt ti'n, gallu, ydy e'n gallu, ydy hi'n gallu, ydy, mae e'n gallu, ydy, mae hi'n gallu, dyw e ddim yn gallu, dyw hi ddim yn gallu, helpu, coginio, gyrru, peintio, sgïo, siarad, cymraeg, pa mor aml, byth, bob dydd, bob wythnos, yn aml, weithiau, unwaith, dwywaith yr wythnos, ambell waith, bedair gwaith, y flwyddyn, y mis, ddwywaith

Describe1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: pa, liw, lygaid, trwyn, mwstas, gwallt, byr, cyrliog, golau, wallt, tywyll, clustdlws, lle parcio, ddoniol, sy, barf

FutBod - FutureBod

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: bydda i, na fydda, bendant, wrth gwrs, os, byddi di, byddi, na fyddi, byddwch chi, byddwch, na fyddwch, adolygu, rhugl, na fydd, bydd, gorwedd, dosbarth, rhydd, nôl, na fyddwn, byddwn ni, gartre, byddwn, dod, na fyddan, byddan, byddan nhw, enwog, gyfoethog, erbyn, ar gael

Places 2 - Places2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: wedi bod, erioed, o'r blaen, 'na, yno, sawl gwaith, sut le, neuadd, chwith, pentref, aber, gogledd, de, dwyrain, gorllewin, canol, llundain

Revision 3 - Revision3

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: ysgrifennu, darllen, tipyn bach o, teipio, gliniadur, cyfrifiadur, cyngerdd, digwyddiad, ysgrifennodd, llythyr, at, rhywun

Opinions 2 - Opinions2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: meddwl bod, barod, plant, tiwtor, hwyr, problem, siân, dwp, meddwl, bod, efallai, galed, credu, siŵr, gobeithio, dwedodd, sori

Imperfect

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: arfer, o'n, drws nesa, imperfect bod, tŷ, sbectol, hir, roedd, hi'n, dlawd, oedd, e'n, doedd, coginio, malwod, garddwr, do't ti, pan, breifat, gorffennol, ro'n i'n

Desc Place - Describe Place

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: syth, bwysig, gardd, hardd, dwll o le, mynyddoedd, foel, fflat, tŷ, teras, sengl, pâr, ar wahân, lle, byngalo, sied, ardal, dewis, golwg, ddiweddar

Problems

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: rhywbeth, yn bod, dim byd, ar, hen bryd, mae'n, rywle, gormod, digon, ddillad, fwyd, rhy, ddrud, anodd, deall, fforddio, bai, oedd, nage, ie, dim, gwybod

Prefer

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: mae'n well, na, goffi, the, mae'n gas, gyda, fi, hufen, fwydo'r, siopa, casáu, sy'n, fy nghas beth, fy hoff beth, hoff, fwyd, beth, llysieuol, figanaidd, pa fath o, raglen, gomedi, gylchgrawn

Extend1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: allblyg, mewnblyg, farn, cytuno, marn, anghytuno, barnau, mynegi, mil naw naw naw, mil naw saith dim, aeddfed, blentynnaidd, mil naw pump pump, cefn gwlad, chwaraewr, lasagne, flasus, flinedig, canwr, cantores

TheNews

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: ei ladd, ei arestio, ei ddal, ei ddwyn, llanc, lleidr, tŷ, ei losgi, ei saethu, ei lladd, ei harestio, ei dal, ei hanafu, rhaglen, dangos, sut caeth, gohirio, eu lladd, eu harestio, eu dal, lladron, wrecsam, eu saethu, pryd caeth, ffordd, dyn, yn olaf, yn ôl, miloedd o bunnoedd, drafod, dathlu, chwilio, bwletin, newyddion, gnoi, camera cyflymder

BroughtUp

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: fy ngeni, mil, dy eni, eich geni, yng nghymru, gest, wythdegau, chwedegau, yng ngogledd, pumdegau, ei fagu, ei magu, yn ne, ei weld, ei glywed, ei dalu, siôn, ei eni, ei ddihuno, ei chlywed, ei gweld, dy dalu, dy weld, ei thalu, ei dihuno, ei geni

Favours

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ddefnyddio'r, weld, gawn ni'r, ffôn, air, gair, gaiff e, gaiff hi, caiff, gân nhw, cân, wnewch chi, agor y ffenestr, gau'r ffenestr, wnei di, olchi'r llestri, basio'r halen, roi lifft, gwnaf, na wnaf, baned o de, siocled poeth, dynnu llun, gymryd neges, gwna i

Emphasise1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: sy 'ma, sy'n, sy 'na, ar hyn o bryd, neges, gadael, eiliad, gyfrifol, y tro nesa, ateb, cyfarfod, hyn, dim ond, biau, hwn, hon, rhywun, honno

Extend2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: nwy fil, lori, yr heddlu, ym mangor, cau, magu, anafu, daflen, taflen, waith, taflenni, eu, gorffen, wrando, roi arian, roi lifft, i bawb, ffilmio, casglu, i gyd, llawlyfr, pysgota, stampiau, doliau

FutGwneud1 - Future Gwneud 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: llestri, papuro, llungopïau, fuan, gwna i, gwnei di, gwnewch chi, wneud, dro, pont, gwnaiff, gwnân nhw, gwnawn ni, fodel, gwneud future answers, ddim, cawl, wnân nhw, wnawn ni

FutMynd1 - Future Mynd 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: a i, ei di, ewch chi, seland newydd, tseina, awn ni, ân nhw, aiff, llungopïo, safle bws, na wna, gwna, gynhadledd, bwyty

FutDod1 - Future Dod 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: dewch chi, do i, doi di, down ni, daw, amgueddfa, dôn nhw, gweithdy, popeth, gyfnewid, yn ôl, pobl, damwain, farchnad, ambiwlans, brigâd dân, ar unwaith

FutCael1 - Future Cael 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ca i, ca, cei di, wydraid, win, cewch chi, cân nhw, lasied, cawn ni, beint o gwrw, gwyddoniadur, tocyn, ddefnyddio, na, mab, sŵ

FutShort

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: nes ymlaen, ffonia i, cyrhaedda i, codi, i, cyn bo hir, talwn ni, cyrhaeddwn ni, cyrhaeddwch chi, arhosan nhw, talwch chi, ffonian nhw, ffoniwch chi, gwelwn ni, ffoniwn ni, cysgiff, ffoniff, sioe, gwersi, na, talu, unrhyw beth, tacsi, ar amser, ddim byd

AuxFGwneud - Aux Future Gwneud

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: palu, gyfarch, ymarfer, ymlacio, rewi, berwi, bobi, lwyddo, briodi, clywed, ddwyn, gymryd

Revision4

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: yn y gampfa, yn y gawod, yn y pwll nofio, yn y tŷ bwyta, mewn ymarfer, gyda dy gariad, gweithio yn yr ardd, gwisga i, ddillad gwyn, ddillad cynnes, ddillad newydd, mi wna i wisgo, dillad cynnes, dillad gwyn, ynys, sefyll, arholiad, bargeinio

Condition1 - Conditional

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: prynu, baswn, faset, wyliau, derbyn, basech, swydd, basai, basai'n well gyda, basen nhw'n, basen, fodlon, brotest, fasai, fasai hi ddim yn well gyda, fasai'n well gyda, oherwydd, na faswn, fasen, faswn

WouldDo

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: rhedeg, taswn i, mwy, taset ti, tasech chi, garddio, damwain, tasai, teithio, tasen, o gwmpas, llais, syniad, colli pwysau, ots, yn dy le di, disgwyl babi, hufen iâ, madarch, garlleg, letys

GiveAdvice

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: dylet ti, dylwn i, dylech chi, wir, ymlacio, wneud, yn amlach, roi'r gorau, gymaint, dylai, fod, pawb, dylen ni, dylen nhw, geisio, effeithiol, ddylai, ddylwn i, ddylet ti, na ddylet

Dist - Distance

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: bell, tua, i ffwrdd, am wn i, medden nhw, pa mor, cilometr, milltir, enfawr, troedfedd, modfedd, hyd, led, drwch, uchder, pwyso, daldra, stôn, hanner, cilogram, drwm, gram, pum, cant, cwch, fetrig, system, draw, ledled, para, pobl

Comparing1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: mor, â, gyfeillgar, ddiniwed, ddeallus, boblogaidd, cystal, cynddrwg, cymaint, ag, cyn lleied, sâl, â'i, â'u, euog, gilydd, â'r, â'n, siomedig, gyda'i gilydd, â'ch, ddiog, gyda'n, fel, llawer

WouldHG - Would Hoffi Gallu

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: hoffwn i, hoffwn, hoffet ti, ddod, gael, hoffech, rhan-amser, weithio, hoffai, hoffen ni, hoffen, gallwn i, gallet ti, allwn i, allet ti, gallech, gallen nhw, tynnu, heb, camera

Comparing2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: oerach, sychach, boethach, fwy, wlypach, sweden, nag, dwpach, ifancach, clyfar, dalach, teimlo, hŷn, uwch, llai, enwocach, gyflymach, rhatach, ddrutach, dda am, dda iawn am, dadlau

Dates1 - Dates 1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: ail, trydydd, pedwerydd, cyntaf, orffennaf, fai, noson, pumed, chweched, tân gwyllt, fawrth, dachwedd, gŵyl dewi, degfed, nawfed, fedi, seithfed, wythfed, penblwydd, deuddegfed, trydydd ar ddeg, unfed ar ddeg, pymthegfed

Comparing3

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: waetha, gwaetha, gorau, hyna, ifanca, gwlypa, taw, mai, tala, dala, byrra, mwya, fwya, doniol, poblogaidd, tenau, enwoca, cyflyma

Dates2 - Dates 2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: calan, ail ar bymtheg, deunawfed, ragfyr, ugeinfed, pumed ar hugain, unfed ar hugain, santes dwynwen, ail ar hugain, nadolig, unfed ar ddeg ar hugain, cerdyn, seithfed ar hugain

Duration

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: o leia, funud, oriau, sbel, achau, fan hyn, cyfan, bues i, wythnos, bythefnos, buoch chi, buest ti, buon, buodd, blwyddyn, am fis, fuest ti, fuoch chi, fues i, fuodd, fuon

Preposit.

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: bocs, soffa, rheolydd pell, cwpwrdd, siswrn, ar ben, o dan, o flaen, tu ôl i, oddi wrth, rhaw, silff, grisiau, morthwyl, dinistrio, gosod

HappyAgain

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: baset ti'n, ddwedaist ti, dwedais i, mi wnes i ddweud, stori, welais i, byd, mo, ddeallais i, mi welais i, welaist ti, glywaist ti, dy fodd, fy modd, ei fodd, ei bodd, fferm, eich bodd, boddau, perthynas

Revision5

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: styfnig, blewog, plentynnaidd, gwleidyddol, teg, llon, ymosodol, rhesymol, feddylgar, doeth, bod, anffodus, wel, boeth

Condition2 - Conditional2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: adloniant, atgoffa, awyddus, bore coffi, dyfalu, sêl cist car, ddrama gymraeg, daith gerdded, noson carioci, sioe ffasiwn

Adverbs1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: dweud, gwybod, defnyddio, swnllyd, cyflym, dringo, yna, ffeindio, galw, teimlo, garedig, gymryd, sbon, gwaedu, helaeth, sydyn, adeiladu, ofalus, gywir, gwael, cadw, llywio, cwympo, egluro, farus, saff

Extend3

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: swyddi, swydd, rhan, llawn, llyfrgellydd, elvis presley, roc a rôl, adeilad, cantores, sgwrsio, oriel, ffenestr, warden traffig, o'ch, dioddef, sâl môr, gorffennol, nifer, dyfodol

Extend4 - Extend 4

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: gyrrwr, morwr, yn, nghwmbrân, amgueddfa, ymwelwr, gyfleus, fyw, pethau, gwyllt, seidr, cyfforddus, peint, llong, porthladd, arbennig, cynnig

SentTa - SentenceTags

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: on'd yw, on'd oedd, oni fydd, on'd oes, on'd ife, oni, t'mod, ch'mod, angen, 'sti, neb, 'chi

Adverbs2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: tynnais i, dynn, uchel, canais i, cysgais i, sownd, gwenais i, amyneddgar, ymladdodd, gadawodd, gwrandawodd, gwariodd, treuliodd, dilyn, cymharu, edrych, frys, ddewr, dramor, amdanoch chi, amdano fe, amdani hi, amdanat ti, amdana i, amdanon ni, amdanyn nhw

Education1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: gynradd, addysg, cyfrwng, saesneg, uwchradd, gyfun, bellach, gwaith cartref, disgybl, ddisgyblion, wers, athrawon, rhieni, technegydd, staff, lefel, gradd, gwersi, pennaeth, prifathro, dderbynfa, cyflawni

Education2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: chwaraeon, cerddoriaeth, celf, gwyddoniaeth, mathemateg, sbaeneg, gwers, hanes, ymarfer, ffrangeg, adran, almaeneg, graddio, cwrs, feithrin, nodyn, enghraifft, brifysgol, coleg, tymor, seminar, cyrraedd, prifysgol

TheHome1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ystafell ymolchi, lolfa newydd, prynodd, bwrdd, ystafell wely, tŷ bach, llenni, mi brynodd, ystafell fyw, ystafell fwyta, cryno ddisg, llenni les, gegin

TheHome2

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 3
 • Words: ffwrn, cwcer, sosban, berwi, lân, badell, tân, stemio, ffrio, brwnt, to, gollwng, trwsio

Cult

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: eisteddfod, cadair, seremoni, archdderwydd, diwylliant, protestio, gadeirio, siaradwyr, hawliau sifil, myfyrwyr, iaith, tynged yr iaith, darllediad, saunders lewis, kate roberts, awdur, cymdeithas

Adverbs3 - Adverbs 3

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: o bryd i'w gilydd, bob hyn a hyn, yn barod, yn wastad, eisoes, yn syth ar ôl, am byth, hyd yn hyn, dros dro, ddiweddar, hyd yn oed, ers hynny, fesul, tipyn

Shopping

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: bag, plastig, tâl, am oes, ar agor, ar gau, archfarchnad, anghywir, ddesg talu, stryd, siop fara, ar lein, cwsmer, troli, busnes, dref, pentref

Tech1

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ffôn symudol, bysellfwrdd, cysylltu, taenlen, wefan, we, defnyddiol, meddalwedd, caledwedd, cyfrinair, rhaglen gyfrifiadurol, diogel, creu, e-bost, anfon, rhaglennu, ffeil, cadw, copi

Tech2

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: batri, isel, symudol, technoleg, sgrîn, ffôn clyfar, dim signal, neges destun, wefru, mewngofnodi, allgofnodi, proffil, adael sylwad, ddileu, botwm, hunlun, drydaru, hashnod, teclyn

Nature

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words: natur, coed, goeden, goedwig, lleuad, haul, haf, tyfu, pethau, afon, pridd, ddaear, gofod, sêr, popeth, planhigion, llyn, blodau, dail, troi, fioddiraddadwy, cynhaeaf, mynydd, eleni

Banking

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: banciau, trethi, cyfrif, siec, cerdyn, bancio, gerdyn, debyd, credyd, llyfr siec, ddigyffwrdd, peiriant, ariannwr, ar-lein, ar y ffôn

SchoolEqu

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words: pensil, ysgrifbin, naddwr, pren mesur, fenthyg, torri, cas pensiliau, cwmpawd, cyfrifiannell, onglydd, rwber, sbâr

Spiritual

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 3
 • Words: diafol, duwies, duw, ysbrydol, ysbrydolrwydd, enaid, awra, ysbryd, myfyrio, ofergoelion, goleuedigaeth, arogldarth

Business

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: cwmni, cyllid, swyddog, tai, rheolwr, cyffredinol, elw, cyfrifon, cyfrifydd, adnoddau dynol, marchnata, nwyddau, ddyled, dan reolaeth, hysbysebion, hysbysebu

Religion

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: gwasanaeth, offeiriad, crefydd, pregethu, anffyddiwr, mosg, deml, eglwys, gweddi, arwain, imâm, nawddsant, dewi sant, islam, cadeirlan, catholig rhufeinig, paganiaeth, bwdhaeth, duwiau, duwiesau, cristnogaeth, addoli, dilynwyr, emyn, emynau, sant, santes, crynwyr, fynwent, pawb, angladd, efengyl, uffern, dewi, ysbryd glân, nefoedd, san padrig, beibl

Medicine

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: ysbyty, ambiwlans, gwasanaeth iechyd gwladol, meddygfa, canolfan iechyd, croen, calon, profion, prawf, gwaed, llawdriniaeth, clust, aren, afu, claf

TheArts

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 3
 • Words: animeiddio, ffilm, paent, awdur, roc, caneuon, feirdd, pop, gwerin, amgueddfa, oriel, barddoniaeth

Fashion

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 2
 • Words: ffasiwn, eicon, steil, model, glamoraidd, ych a fi, brigdrawst, colur, ymbincio, sodlau, brifo, troed

Science

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: bioleg, ffiseg, cemeg, astudio, dysgu, elfen, labordy, elfennau, hydrogen, ocsigen, carbon, llosgydd bunsen, silindr mesur, arbrawf, llosgi, adweithio, trydan, disgyrchiant, nwyon, ymbelydredd, tymheredd, tŷ gwydr, effaith, beryglus, esblygiad, bywyd, amgylchedd, ffisioleg, celloedd, damcaniaeth, heuldro, seryddiaeth, gyhydnos, twll du, blaned, cysawd yr haul

Politics

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words: llywodraeth, cynulliad, prif weinidog, blaid, plaid, lafur, geidwadol, senedd, deyrnas unedig, etholiad, eleni, wlad, cyffredin, gomiwnyddol, sosialydd, sosialaidd, werdd, chwyldro, rwsia, seddi, polisïau, cynghorydd, etholiadau lleol, isetholiad, cyngor tref, sir, bleidleisio, hiliaeth, heddwch, ymgyrchydd, ymgyrchu, heddychwr, heddychwraig, gwrth-

ReportC7 - Reporting Back C7

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: cyfnither, oriel, ddwedodd, heini, sefyllfa, gyffrous, rhaid bod, wael, gwella, arwr, sbwriel, ymwelwr, amlwg, chwain, milfeddyg, llwgu, mewn cysylltiad, pelydr-x, ddwyieithog, pensaer

DescribeC8 - Describing a Selection C8

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: o, gyson, tybed, ŵyr, ychydig, aml, rhai, anobeithiol, sylweddoli, y fath beth, beth bynnag, cydweithrediad

ExtendC10 - Revise and Extend C10

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words: gweithred, mentro, perchennog, ystyried, archebu, rhai, anhygoel, lliwgar, ers talwm, cefnogi, addas, neu beidio, pipo, brwydro, ymlaen, llond bol, cywilydd, rhyngrwyd

Celeb - Celebrate

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 2
 • Words: nadolig llawen, siôn corn, anrheg, nadolig, dymunwn, lawen, pasg, penblwydd priodas, arholiadau, llongyfarchiadau, ymddeoliad

Total: 118 skills, 416 lessons, 2133 words


Other links:

Last update: 2017-12-30

December 21, 2016

36 Comments


https://www.duolingo.com/rmcode
Mod
 • 1538

Diolch yn fawr iawn, that's really useful.

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/FieryCat

Thanks! I would like to ask you: If I enter into a skill called Wanting2 I get Wanting3 skill. Is it normal?

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/rmcode
Mod
 • 1538

That was a slight mistake we made in naming the units. It'll be corrected in the new tree.

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/rmcode
Mod
 • 1538

By the way this seems to be an immense amount of work so very, many thanks again for creating such a useful resource.

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/siciIy

nice!

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/vicky670327

Brilliant- just what I was looking for!

June 5, 2017

https://www.duolingo.com/LorisThoma

It is possible to get this list for the new 118 skill course. I love the new program. Seeing as I am now redoing skills I find the new presentation is making me work harder.

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

Yes, it is possible. I am not learning this course, so I have two questions: can this old list be useful for someone, or everyone has been switched to the new course with 118 skills in it? Should I update this list or create another one?

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/daschaich

As of about ten days ago everybody has switched to the new course, so an updated list would be great---thanks!

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

Thanks for this info! I am going to update this list in the near future.

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

Done

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/LorisThoma

Diolch yn fawr

January 14, 2018

https://www.duolingo.com/mb186

This is a big personal thank you to FIERY CAT. Someone passed on this link to me. I thanked them for the link: I forgot to thank you. You did a brilliant job. I imagine that with the updated CROWNS system, the vocabulary list won't be changed, it's just a massive increase in lessons. Your work is invaluable, now that the vocab lists at the beginning of each skill have been taken away. Your work remains EVEN MORE relevant. DIOLCH YN FAWR IAWN, IAWN IAWN!

April 8, 2018

https://www.duolingo.com/HerrArbo

Are these the lists you get within the skills or a list you have made?

January 8, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

I used my own script which got the data from the server and generated this list.

January 8, 2017

https://www.duolingo.com/MrGWallCymraeg

Excellent! Would you be able to get a list of the sentences taught at each unit and lesson, too?

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

The course has the more than 9,000 sentences. I think that is a bad idea to post them here.

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/MrGWallCymraeg

Would you be able to provide them through e-mail at all? Or in a txt file hosted somewhere?

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

There is no simple way to get such list of the sentences for me. That needs access to the incubator. Sorry.

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/MrGWallCymraeg

Ahhhh OK. No worries :)

February 1, 2017

https://www.duolingo.com/jennagabriela

This is awesome! Diolch yn fawr!

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1

Nice

March 3, 2017

https://www.duolingo.com/Rhiannon1953

Just found this post. So useful, diolch yn fawr!

March 23, 2017

https://www.duolingo.com/Zyndell2

The website is fantastic. I've made a lot of progress. But there needs to be a workshop of some type with lists, pronouns and sentence structure.

Numbers, days, months, etc. are learned by repetive use in order. I had to write them out. Which wasn't a problem, just time consuming.

When I got to pronouns, I'm struggling. The grammar is very difficult to grasp. There is no explanation. No examples. I approached that section like I did every previous section and did all four so I could practice on the entire set. Except now I'm stuck on way to much information and no way to process it. I've tried writing it out, but the grammar rules haven't been specified, so I'm trying to pick apart sentence format and how articles work. It's literally giving me a headache at times. I sped through it all in less than a month and I now I can't make progress.

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/ibisc

There are supporting notes and examples available for nearly all the sections in the course - see here

The best way to learn with a system such as Duolingo is to spend only a short time each day doing it, but to do it regularly. If you try and go through the whole thing very fast you are unlikely to retain the information as well. Nor will you have time to use the additional resources that we recommend in the course notes and discussions.

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/Zyndell2

Thank you. I went the speed my brain processed. If I don't work on repetition continually, I won't learn. Without the lists and reasonable approach to pronouns, I have no idea how I'm doing this. With other sections, I struggled a bit. Now I simply can't differentiate the pronouns. I will check resources, but I'm going to have to create the repetition my brain needs for those pronouns. I have no idea how anyone learns without it.

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/JD.Hogan-Davies

Wow! Diolch yn fawr for putting this together.

September 19, 2018

https://www.duolingo.com/loopyloupie

Thank you so much for this it is going to be so useful

October 16, 2018

https://www.duolingo.com/imtherealjenna

This is amazingly helpful! Diolch! =D

October 19, 2018

https://www.duolingo.com/Alistair11204

This far more useful than it initially appears from the title. Any chance the title can be updated so that those of us who are a little slower on the uptake (me) can see that it's a vocabulary broken down by unit? Thanks.

April 4, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

How do you see the title? If you give me some examples, it would be fine.

April 4, 2017

https://www.duolingo.com/Alistair11204

I think there's a mismatch between how I (as a learner with no knowledge of the inner workings of the site) label things vs. how they may be labelled by the site and/or tutors. The course code is CY for Cymraeg, but I think of it as Welsh, since it's Welsh for English speakers. I think of the individual headings within the course as "units", although I see now (after several months of using the website) these are listed as "skills", which explains why you called them that (see, I said I was slow on the uptake). Then I think, for me, "Vocab" or "Vocabulary" is more obvious than "Word List". So something like "Vocabulary per skill unit for the Welsh for English speakers course" ?

Awesome work in extracting this from the database, but as I started learning after this was created I wasn't aware of it. I then scrolled past it in the sticky list because I didn't recognise it for what it was.

April 4, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

I will think about it, thanks. Hm, I didn't know that this post is in the sticky list :)

April 4, 2017

https://www.duolingo.com/Alistair11204

Also, thanks again for the work you put into this, I don't want to appear ungrateful in any way. :)

April 4, 2017

https://www.duolingo.com/FieryCat

I just updated the title. Thank you for your note.

April 8, 2017

https://www.duolingo.com/Alistair11204

Thank you <3

April 8, 2017
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.