Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is very good."

Dịch:Điều này rất tốt.

1 năm trước

0 Nhận xét