Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy thích ăn những quả táo đỏ."

Dịch:She likes eating the red apples.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiHngV

Vì sao phải " eating" mà không là "eat"

1 năm trước