"Một cuộc hẹn buổi chiều thì thuận tiện hơn đối với tôi."

Dịch:An afternoon appointment is more convenient for me.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Qunhanh194286

Bài này khó thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

nhin những từ dài là đã thấy nó khó rùi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/24112009

Kho the sao minh lam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Kho moi thich chu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

An appointment at the afternoon is more convenient for me được không mọi người

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Sss

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.