https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

25 từ vựng và một số video tiếng anh về giáng sinh, noel

Christmas /ˈkrɪsməs/ Giáng sinh

Merry /ˈmeri/ Vui vẻ

Pine /paɪn/ Cây thông

Christmas tree /ˈkrɪsməs/ /triː/ Cây thông noel

Bell /bel/ Chuông, số nhiều (bells)

Bauble /ˈbɔːbl/ Quả châu

Fairy lights /ˈferi/ /laɪts/ Dây đèn (Christmas Lights)

Tinsel /ˈtɪnsl/ Dây kim tuyến

Wreath /riːθ/ Vòng hoa giáng sinh

Ribbon /ˈrɪbən/ Ruy băng

Candle /ˈkændl/ Nến

Fireplace /ˈfaɪərpleɪs/ Lò sưởi

Present /ˈpreznt/ Quà

Gift /ɡɪft/ Quà

Christmas Card /ˈkrɪsməs/ /kɑːrd/ Thiệp giáng sinh

Stocking /ˈstɑːkɪŋ/ Vớ dài (bít tất)

Scarf /skɑːrf/ Khăn choàng

Yule log /juːl/ /lɔːɡ/ Bánh kem hình khúc cây

Candy cane /ˈkændi//keɪn/ Kẹo hình cây gậy

Father Christmas /ˈfɑːðər/ /ˈkrɪsməs/ Ông già Noel (Anh)

Santa claus /ˈsæntə/ /klɔːz/ Ông già Noel (Anh Mỹ)

Reindeer /ˈreɪndɪr/ Con tuần lộc

Sleigh /sleɪ/ Cỗ xe kéo ông già noel sử dụng

Snowman /ˈsnoʊmæn/ Người tuyết

Santa suit /ˈsæntə/ /suːt/ Đồ ông già noel

video :

https://www.youtube.com/watch?v=IeQsu96vh-E

https://youtu.be/NcoWIFsbuio

nguồn: https://youtu.be/NcoWIFsbuio

December 22, 2016

28 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HACKER_PT

Khó nhìn á ;)

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

hi..xl..mới sửa lại

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HACKER_PT

:D like cho nổi nà

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mơn ạ

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mày hâm hả

December 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Mitt_

sửa lại nha

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

ukm..xl..đang sửa

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Mitt_

uk

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/piratesfire

1 like

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

cảm ơn ạ

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/piratesfire

kcj

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Sửa lại hàng thứ 4 - từ trên xuống dưới

Nên viết hoa đầu hàng để thuận mắt hơn :v

Nội dung ổn.

Bạn sửa => Mình like :>

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mik sửa lại r...cảm ơn vì góp ý giúp mik nhá

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Không có gì :) Like cho bạn

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

cảm ơn ạ

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mày hâm hả

December 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Hay nà ~ 1Like bay tới ê

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

cảm ơn ạ

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

-.- Bạn nhau mà "ạ" làm chi?

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

hi..có sao đâu ạ

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Oặc ~ Phụt nước ngọt :)

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

:) Hehe , đang ăn ngon á mà~

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mày hâm hả

December 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocanhpm

chuyển lings

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

chuyển lings j bn

December 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hackeer12345

mày hâm hả

December 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Munmun_

Mình cho thêm một like nha! ^^

December 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Trust_you

cmt 1 like

December 26, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.