Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you like the movie?"

Dịch:Bạn đã thích bộ phim chứ?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

Bạn đã thích bộ phim?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

đc

1 năm trước