"Cuốn sách đã là một thành công quốc tế ."

Dịch:The book was an international success.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LthiQuynhA1

Nó cho ba câu giống nhau mà đều sai thì làm sao cũng sai mk bị nhiều lần vậy rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/lananhle0711

The book was an international achievement -> Tại sao lại SAI

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.