"Nhưng tại sao?"

Dịch:But why?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThinPhcTrn

Thac mac

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 22
  • 12
  • 3
  • 67

Bạn thắc mắc điều chi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

có gì mà thắc mắc vậy bn. trong khi đó '' but'' là nhưng, còn tại sao là:why thì mk thấy câu này chẳng có gi để thắc mắc cả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyt122259

'why but ?' không dduocj ak

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.