Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

"Nhưng tại sao?"

Translation:But why?

0
1 year ago

4 Comments


https://www.duolingo.com/ThinPhcTrn

Thac mac

0
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Bạn thắc mắc điều chi?

0
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/koi104

có gì mà thắc mắc vậy bn. trong khi đó '' but'' là nhưng, còn tại sao là:why thì mk thấy câu này chẳng có gi để thắc mắc cả

0
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/quyt122259

'why but ?' không dduocj ak

0
Reply11 months ago