Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Germany is one country in Europe."

Dịch:Đức là một quốc gia ở châu Âu.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhng834551

In thì tại sao là thuộc @@

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

m cx hông bit nhiều lần mk cx đã bị sai như vậy

0
Trả lời1 năm trước