Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm thế nào để công bằng?"

Dịch:How to be fair?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

???

5 tháng trước