"Chiến dịch"

Dịch:The campaign

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Một từ vựng, không phải là một câu bạn à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koi104

why???????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

The campaige.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khiem39030

Sai rồi là campaign mới đúng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhThanh214903

Yêu cầu admin phần chọn đáp án tiếng anh nên có phần nghe để có thể nghe và nhớ câu đó dể hơn...

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.