"Biology"

Translation:Bioleg

December 27, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/IsaacAGC

Oes na ffordd gywir i ynganu hwn? Mae fy ffrind i'n ynganu hi fel 'Bai-oleg' ond dwi'n ei ddweud fel 'Bee-oleg'.

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/ibisc

Mae pobl yn ei ynganu yn y ddwy ffordd!

People pronounce it both ways! '/bee-/' is more consistent with general Welsh pronunciation.

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/IsaacAGC

Diolch :)

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/MrGWallCymraeg

Mae gen i ffrindiau sy hefyd yn ei ynganu yn "Bei-ol-eg" :P Dwi'n credu ei fod yn dibynnu ar le dych chi'n byw ayyb. Dwi'n dal fy hun yn ei ddweud yn wahanol drwy'r amser! Ha.

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/IsaacAGC

A ble yng Nghymru wyt ti'n fyw? Peth diddorol, yn fy marn i, ydy (ble dwi'n byw oleia) bod pobol sy'n fyw mewn drefi tua 30 munud i ffwrdd yn siarad Cymraeg gyda (dialect??? lol be dy'r gair?) wahanol i chi.

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/MrGWallCymraeg

Dwi'n dod o Flaenau Gwent yn wreiddiol ond yn byw yng Nghaerffili erbyn hyn. Dialect yw tafodiaith :P

December 30, 2016
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.